Home

Desenvolupament web

La implementació del conjunt de tecnologies de programari del costat del servidor i del client que involucren una combinació de processos de base de dades amb l'ús d'un navegador a Internet per tal de realitzar determinades tasques o mostrar informació.