Home

Community manager

Encarregats de sostenir, augmentar i, en certa manera, defensar les relacions de l'empresa amb els seus clients en l'àmbit digital, gràcies al coneixement de les necessitats i els plantejaments estratègics de l'organització i els interessos dels clients. Conèixer els objectius i actuar en conseqüència per aconseguir-los.