Home

EstratŔgia

L'art de projectar i dirigir ens fa conscients dels processos adequats per a cada cas, com ara:

     Exactitud: consciència, investigació i planificació contínua
     Velocitat: reduir la resistència, augmentar la urgència i centrar-se en un focus de resultats.
     Flexibilitat: construir equips flexibles, capacitats i unificats.
     Simplicitat: claredat, amb objectius senzills en els missatges i processos.
     Caràcter: Integritat, tranquilitat i responsabilitat.
     Moral: Tenir un fi, propòsit, reconeixement i recompenses.