Home

marketing

La clau per assolir els objectius de l'organització rau en identificar les necessitats i desitjos del mercat objectiu i adaptar-se per oferir les satisfaccions desitjades de manera més eficient que la competència.